Campanya Renda 2021 marcada pels ERTO: qui l’ha de fer, calendari i novetats.

Com influeixen els ERTO, qui està obligat a presentar la declaració de la renda, el calendari i pagament fraccionat en sis cops: les novetats de la campanya sobre l’exercici de 2020.

Aquest dimecres arrenca una campanya de la renda atípica, sobretot per a qui ha cobrat un ERTO al llarg del 2020. Segons dades de la UGT, a Catalunya, són 1,2 milions de persones, afectades en algun moment per una suspensió temporal (total o parcial) del seu contracte de treball.

L’efecte «ERTO»

  • Cal fer la declaració

Com a norma general, els contribuents estan obligats a presentar una declaració de l’IRPF quan els rendiments del treball superen els 22.000 euros. Però quan durant un any han cobrat de dos pagadors o més, aquest límit baixa fins als 14.000 euros (si s’han cobrat almenys 1.500 euros del segon pagador); això vol dir que molts contribuents que fins ara s’estalviaven el tràmit, hauran de presentar declaració.

  • Les prestacions paguen IRPF

A més, pot passar que la declaració surti a pagar, perquè, en general, el SEPE no aplica cap retenció als pagaments de prestacions. Això vol dir que, a la pràctica, els ERTO s’han cobrat «en brut», i ara s’han de liquidar les corresponents retencions amb Hisenda, a través de l’IRPF.

L’Agència Tributària remarca que, a la pràctica, es paga el mateix, però també és cert que haver d’afrontar-ho tot de cop, quan segurament els diners ja s’han gastat molt abans per passar el dia a dia, pot representar un problema per a molts contribuents. L’impacte a la butxaca dependrà molt del tipus d’ERTO que s’ha cobrat; una suspensió temporal durant un període curt pot tenir un efecte limitat, però el cost de passar comptes amb Hisenda pot pujar molt més si s’ha cobrat un ERTO de suspensió total durant molts mesos, sense que s’hagi aplicat cap retenció en tot aquest temps.

  • Els errors del SEPE i l’esborrany

També s’ho hauran de mirar bé aquells que van cobrar de més del SEPE. Si els contribuents van poder esmenar els errors i saldar comptes amb el SEPE durant l’any passat, l’esborrany de l’IRPF hauria d’estar bé, perquè la declaració del SEPE del model 190 haurà consignat les retribucions i retencions correctes. Però si encara no tenen reconeguda la quantitat que es va cobrar de més, molts especialistes recomanen declarar-ho tot igualment, i reclamar després a Hisenda.

L’Agència Tributària, això sí, diu que cada cop que s’entra a l’esborrany surten les dades actualitzades i per això recomana esperar que vagi avançant la campanya de la renda perquè potser ja s’hi inclou la notificació del SEPE amb la quantitat a retornar.

  • Rebaixa tram català

En el cas de Catalunya, la Generalitat va aprovar una rebaixa en el tram autonòmic de l’IRPF, que és més alt que el general, destinada a persones que hagin cobrat un ERTO o en situacions precàries. Un contribuent amb una renda anual de 20.000 euros s’estalviarà, de mitjana, uns 172 euros.

  • Deduccions mares treballadores

Les mares treballadores amb fills menors de tres anys tenen dret a percebre una deducció de fins a 1.200 euros per fill, però en el cas d’haver estat en un ERTO de suspensió total, perden aquest dret mentre duri l’expedient. En canvi, aquesta exclusió no afecta quan l’ERTO és per reducció de jornada o a temps parcial.

Ajudes a autònoms tributen

També han d’estar al cas els autònoms que van rebre les ajudes directes. Els decrets que van posar en marxa les prestacions per cessament d’activitat no especificaven que estiguessin exemptes de tributar, i l’Agència Tributària les considera rendiments del treball, de manera que s’hauran d’incloure a la declaració (els primers 2.000 euros n’estan exempts). Les ajudes directes, com les que han donat les comunitats autònomes, es consideren rendiments d’activitats econòmiques i s’han de declarar.

Qui va estar en un ERTO, o bé els autònoms que van cessar l’activitat per conseqüència de la pandèmia, podia rescatar una part dels drets consolidats en plans de pensions, etc, durant sis mesos, des del 14 de març del 2020, sempre que fos per cobrir els salaris o ingressos que s’havien deixat de percebre. El sindicat de tècnics d’Hisenda, Gestha, recorda que aquests reemborsaments estan considerats rendes del treball, i cal estar atent a l’esborrany d’Hisenda per assegurar-se que hi apareixen.

L’ingrés mínim vital s’ha de declarar

Qui ha rebut l’Ingrés mínim vital està obligat a presentar la declaració de renda. Són més de 460 mil beneficiaris a tot l’Estat, però Hisenda recorda que és una renda exempta i en principi no hauria de sortir ni a cobrar ni a pagar. Si s’ha cobrat més de 11.200 euros, s’haurà de declarar la quantitat que superi aquesta xifra.

Fraccionar el pagament en sis cops

Davant la previsió que molts treballadors els hi sortirà la declaració «a pagar», Hisenda permetrà als treballadors en ERTO que aquest pagament es pugui fer en sis cops, i no només en dos com fins ara.

Donatius

El govern espanyol va aprovar un increment de la desgravació pels donatius des del gener del 2020, fins al 80% dels primers 150 euros donats, i un 35% de la resta d’aportacions, que poden augmentar si la quantitat donada a la mateixa ONG no ha disminuït en tres anys.

Calendari

7 d’abril. Arrenca la campanya de la renda i patrimoni

4 de maig. Inici de sol·licitud prèvia atenció telefònica pla «Le llamamos»

6 de maig. Inici de l’atenció telefònica per fer declaracions pla «Le llamamos»

27 de maig. Inici de sol·licitud cita prèvia atenció presencial

2 de juny. Inici d’atenció presencial

25 juny. Data límit de domiciliació bancària

29 juny. Últim dia per demanar cita prèvia per atenció telefònica o oficines

30 juny. Últim dia per presentar la declaració de renda i patrimoni.

Font: ccma.cat