Gestió Laboral

Li oferim un bon coneixement de la matèria per tal de poder optimitzar i ajustar al màxim el mercat laboral a les necessitats de l’empresa.

Confecció i presentació:

 • D’alta d’empreses a la Seguretat Social.
 • Obertura de nous centres de treball
 • Altes i Baixes empresaris Autònoms i Professionals a la Seguretat Social.
 • Altes i baixes treballadors compte aliè a la Seguretat Social.
 • Sistema Red.
 • Contractes de treball INEM- SEPE (indefinits, temporals, formació…) i Sistema Contrata.
 • Mensual de nòmines de salaris i Assegurances Socials.
 • TCS i cotitzacions Sistema Red.
 • Cartes d’acomiadament, liquidacions i quitances.

Assessorament sobre:

 • Subvencions i bonificacions per a la creació de llocs de treball.
 • Anàlisi de costos i resums de nòmina d’empresa.
 • Convenis col·lectius, nacionals, regionals, provincials, sectorials o d’empresa.
 • Nova legislació laboral.
 • Inspeccions de treball.
 • Conciliacions laborals, Serveis de Mediació, Arbitratge i Conciliació (CMAC).
 • Procediments judicials Jutjat de lo Social.
 • Consultes, assessorament i gestió laboral.

DADES DE CONTACTE

T’INTERESSA O TENS DUBTES?

Contacta’ns per a sol·licitar un pressupost:

He llegit i accepto la política de privacitat.

Alta SL Societat Limitada Gratis


Constitució i Alta de Societat Limitada.

93 735 70 70
WHATSAPP 645 622 852