Gestió Comptable

Som conscients de la importància i necessitat de portar una comptabilitat clara i rigorosa. Només d’aquesta manera es pot obtenir la millor situació financera i fiscal possible. En aquest sentit, oferim:

 • Elaboració de la comptabilitat.
 • Anàlisi d’amortitzacions i provisions.
 • Anàlisi de la situació econòmica de l’empresa:
  • Informes mensuals de balanços financers.
  • Comptes de pèrdues i guanys.
  • Llitats de sumes i saldos.
 • Constitució de Societats.
 • Confecció de llibres comptables.
 • Legalització i registre de llibres oficials.
 • Elaboració de les comptes anuals i presentació al Registre Mercantil.
 • Consultes Comptables.

DADES DE CONTACTE

T’INTERESSA O TENS DUBTES?

Contacta’ns per a sol·licitar un pressupost:

He llegit i accepto la política de privacitat.

Alta SL Societat Limitada Gratis


Constitució i Alta de Societat Limitada.

93 735 70 70
WHATSAPP 645 622 852